Dokumenty

Niezbędne dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie o wykształceniu średnim,
  • oświadczenie o niekaralności oraz o braku przeciwwskazań lekarskich – podpisywane na miejscu,
  • ubezpieczenie NNW – nieobligatoryjne.

 

Co dostanę?

Po zdaniu egzaminu pisemnego (20 pytań) i egzaminu praktycznego (2 pytania), otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursuTrener personalny” w K2 Wrocław z wyszczególnioną tematyką zajęć oraz liczbą godzin praktyk. Certyfikat dostępny również w języku angielskim. Przygotowanie z naciskiem na efektywność pracy z Klientem, co daje przewagę na rynku pracy.